Landgoed Anningahof - Beelden 2016
maart 2016

Beste kunstliefhebbers,

In onze nieuwsbrief van oktober 2015 hebben we melding gemaakt van de overeenkomst met de provincie Overijssel inzake grondruil en aanverwante zaken. Medio januari zijn de officiële stukken door alle betrokken partijen getekend. Daarmee is een lange periode van besprekingen en onderhandelingen afgesloten. De status van NSW-landgoed blijft gehandhaafd indien we binnen een bepaalde periode de nieuwe aanleg realiseren en voldoen aan de gestelde eisen. De belangrijkste eis is dat weer minimaal 1/3 van het nieuwe park uit bos/-plantsoen moet bestaan.


Het bovenstaand schetsontwerp voor het nieuwe park, dat H+N+S Landschapsarchitecten en wij samen hebben ontworpen, is al geruime tijd gereed. Wij gaan het in hoofdlijnen zo uitvoeren maar moeten wel vereenvoudigingen aanbrengen. Het liefst zouden we het nieuwe park zo snel mogelijk willen realiseren. Dit is een grote klus, maar we hopen die bij de opening van seizoen 2017 geklaard te hebben.

We ondervinden al wel meteen vertragingen. Onder andere een wijziging van het bestemmingsplan, een benodigde vergunning voor het maken van de nieuwe waterpartijen en mogelijk een archeologisch onderzoek zijn zaken die tijd vragen. Maar ook de nattigheid van de afgelopen maanden heeft voor vertraging gezorgd. Bijgaande  foto's laten goed zien dat het niet altijd mogelijk was met grote machines aan het werk te gaan. Met die machines hebben we o.a. al wel een aantal bomen en struiken die in de voorste bosrand van het park stonden tijdelijk een andere plek gegeven. De aan te leggen wal gaat namelijk dwars door die voorste bosrand. In het najaar krijgen ze, met nog vele andere, hun definitieve plek. We zijn ook begonnen met een aantal veranderingen aan te brengen rond de ontvangstruimte en de toegang tot het nieuwe gedeelte van het park.

De buitententoonstelling van seizoen 2016 zal zich op vrijwel hetzelfde deel van het park als vorig jaar afspelen, mogelijk een iets groter deel. We willen daarbij echter wel dat de wal achter dat deel voor de opening van komend seizoen gereed is. Daarom hebben we moeten besluiten dat we niet -zoals gebruikelijk- eind mei open gaan maar eind juni, en wel op zondag 26 juni a.s.

Eind mei/begin juni zullen we u nader informeren over de stand van zaken. We zijn natuurlijk ook al vol enthousiasme bezig met de samenstelling van de nieuwe tentoonstellingen en hopen u in ieder geval weer te mogen verwelkomen in het komende seizoen!

Hib AnningaLandgoed Anningahof - www.anningahof.nl - facebook - twitter