Landgoed Anningahof - Beelden 2015
mei 2015

Goedendag allen,

Op 31 maart jl. ontving ik het bericht dat de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds aan mij de onderscheiding de Zilveren Anjer 2015 heeft toegekend. De onderscheiding is toegekend omdat ik me als moderne mecenas meer dan 10 jaar in brede zin heb ingezet voor cultuur en natuur.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zal op 16 juni de Zilveren Anjer uitreiken in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Ik ben nog steeds verwonderd en ontroerd dat ik die hoge onderscheiding met zoveel eer mag ontvangen. Op de dag van de opening van ons nieuwe seizoen - komende zondagmiddag - zal alhier een videoportret gemaakt worden dat tijdens de plechtigheid in het Paleis zal worden vertoond.

Het is u bekend dat een groot deel van de Anningahof moet worden toegekend aan de nieuwe N340; dat is een algemeen belang. Ik hoop echter spoedig in de gelegenheid te worden gesteld weer een gelijkwaardig park te realiseren, zodat ik mijn werk kan voortzetten. Ik voel me daar nu nog sterker toe verplicht.

Ik hoop u zondag te mogen begroeten.

Hib Anninga.

Landgoed Anningahof - www.anningahof.nl - facebook - twitter