Landgoed Anningahof - Beelden 2014
oktober 2014, nieuwsbrief 24

Beelden 2014
We naderen met de tentoonstellingen al weer het einde van het seizoen Beelden 2014. Het park is nog open tot en met zondag 26 oktober aanstaande. Tot dan kunt u de beelden en het park in de herfstkleuren nog zien. Daarna zal hier weer het nodige snoeiwerk, het maaien van de diverse beplantingen, het afvoeren ervan en het onderhoud aan de gebouwen aan de orde zijn. En dan zal toch ook een start gemaakt moeten worden met de voorbereidingen voor het nieuwe park. We hopen dat het resultaat van de komende besprekingen dat mogelijk maakt. Na bovengenoemde datum kunnen ook de aangekochte beelden gehaald worden, na het maken van een afspraak daartoe. Eindelijk kan het gewenste beeld een plek gegeven worden!
Trots kunnen wij u ook vermelden dat Landgoed Anningahof op 10 september jl. de Overstrichtsprijs 2014 heeft ontvangen. Deze prijs verkreeg de Anningahof omdat zij op zeer originele wijze bijdraagt aan de doelstellingen van Het Oversticht: bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon.

Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof
Wij informeren u via deze nieuwsbrief met genoegen over een nieuw initiatief: Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof is opgericht. In de afgelopen periode werd met een zekere regelmaat gevraagd of en hoe men het initiatief van Landgoed Anningahof kon ondersteunen. Financiële ondersteuning aan een particulier initiatief kan echter onbedoelde fiscale gevolgen hebben. Mede daarom is Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof opgericht. De Stichting zal als culturele instelling in het algemeen belang werkzaam zijn, met name door het stimuleren van de hedendaagse beeldhouwkunst. De Stichting is als culturele instelling bij de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de gever/donateur is het hiermee mogelijk, indien gewenst, dan een hogere giftenaftrek in de IB te verkrijgen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, de bestuursleden ontvangen geen honorarium en donateurs ontvangen geen tegenprestatie. De ontvangen middelen worden uitsluitend besteed aan de doelstelling van de Stichting of daarvoor gereserveerd. Voorlopig zal de Stichting haar doel vooral trachten te bereiken door de ondersteuning van de organisatie van de wisselende tentoonstellingen.

Alle technische gegevens en wettelijk verplichte informatie zoals de doelstelling, de bestuurssamenstelling, het rekeningnummer t.b.v. donaties en de hoofdlijnen van het beleidsplan kunt u vinden op onze website onder het kenmerk "Vrienden" of via het adres www.anningahof.nl/vrienden.

Mocht u meer informatie over bovenstaande willen ontvangen dan vernemen wij dat graag van u.


Tom Claassen - zonder titel


Henk Visch - Woman with Child

 
Landgoed Anningahof - www.anningahof.nl - facebook - twitter