Uit het depot (Vereniging BedrijfsCollecties Nederland)
Deze zomer zijn in de Lichthal werken te zien uit de depots van kunstcollecties van leden van de VBCN (Vereniging BedrijfsCollecties Nederland). De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. Via deze collecties komt een groot en divers publiek in aanraking met kunst. Dit gebeurt alleen niet wanneer er werken in depot staan. Daarom heeft de VBCN het initiatief genomen enkele van deze werken uit de depots te halen. In de Anningahof krijgen de objecten weer de zichtbaarheid die zij verdienen. Wellicht leidt het zelfs tot een tweede leven op een nieuwe locatie. Het publiek wordt uitgenodigd mee te denken over de beste locatie voor de werken. Met dit initiatief wil de VBCN een lans breken voor collectiemobiliteit en bij- dragen aan de dynamiek en zichtbaarheid van bestaande collecties.

Deelnemende collecties:
ABN AMRO Kunstcollectie
Collectie Albert Heijn Kunst Stichting
DSM Art Collection
ING Collectie
Collectie Radboudumc
Isala Kunst collectie

Met werken van:
David Bade & Erik Habets
Marius Boender
Marinus Boezem
Tom van den Boomen
Nikolaas van Os
Adriaan Rees
André Volten
Hans van den Ban
Irene Fortuyn.

Meer informatie over de VBCN en haar leden is te vinden op www.vbcn.nl

De werken worden getoond in twee periodes:
Periode 1 (zaterdag 20 mei t/m 6 augustus)  
Periode 2 (zaterdag 12 augustus t/m 29 oktober)  Copyright © - Landgoed Anningahof - 2017