Tentoonstelling in de Aaltje Snijdershal met als curatoren Pieter en Marieke Sanders-ten Holte
12 juli t/m 6 september 2014

Ontmoetingen:
De mens, de hoeve en de hof. Een omheinde, besloten tuin met bloemen, kruiden, struiken en bomen. Een lusthof voor beelden, waar het goed toeven is, een plek om te ontmoeten.
Een mooi uitgangspunt om op voort te borduren toen ons gevraagd werd deze zomer er een tentoonstelling te maken. We kozen daarom twee kunstenaars die met werk in onze collectie zijn vertegenwoordigd. Beiden houden zich bezig met ontmoeten, verzamelen, het delen van ervaringen, met het individu en de groep; zij willen zo het kijken intensiveren.

Inti Hernandez geeft zijn projecten namen als Encouter Place enShared Experience om aan te geven dat hij met zijn kunst ontmoetingen mogelijk wil maken, zowel fysiek als mentaal. Zijn werken zijn ingenieus van samenstelling, amfitheaters met banken en spiegels. Pas als je op de juiste plek gaat zitten overzie je het geheel. Zijn werk gaat over kunst als stimulans tot conservatie en zelfreflectie.

Martin Brandsma bestudeert het gedrag en het uiterlijk van klapeksters. Hij treedt binnen in de leefwereld van de klapekster door hem op verschillende manieren te "ontleden". Voor hem is het ontleden, iets uit elkaar halen, verwant aan "verzamelen". Daarbij ontstaat een reeks aan variaties, met nadruk op zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen de verzamelde elementen. Zijn werk gaat over het verzamelen als een organisch proces: door selecteren en verbinden ontstaat iets nieuws, iets levends en een andere blik.


1. Inti Hernandez
2. Martin Brandsma

 

Copyright © - Landgoed Anningahof - 2017